Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid betekent dat je door ziekte of een ongeval tijdelijk of blijvend je werkzaamheden niet meer (volledig) kunt uitvoeren. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben. Wat gebeurt er met uw financiële situatie wanneer u arbeidsongeschikt wordt? Zijn er wettelijke regelingen als u arbeidsongeschikt wordt? Wat zijn uw rechten en plichten? Dit zijn een aantal vragen die spelen bij het optreden van arbeidsongeschiktheid.

Zorg ervoor dat u verzekerd bent van een goede financiële toekomst in het geval van arbeidsongeschiktheid. Wij bekijken graag met u de mogelijkheden en maken voor u een overzichtelijk en duidelijk advies!

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De kosten van dit gesprek nemen wij voor onze rekening.

Onze keurmerken

Onze keurmerken

Pura is een professioneel financieel advieskantoor. Voor het uitoefenen van ons bedrijf is Pura in het bezit van alle - conform de Wet op het Financieel Toezicht - voorgeschreven vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Wij zijn ingeschreven onder vergunningsnummer 12020678.

Goed geregeld met elkaar!

Contact Pura