Berichten

Coronavirus: de gevolgen voor uw pensioenregeling

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor mijn pensioen?

De impact van de coronacrisis op werknemers die nu bijna met pensioen gaan kan groot zijn. Hoe kunnen de gevolgen worden verzacht? Dit geldt alleen voor deelnemers aan een beschikbare premieregeling.

 Ongunstige ontwikkelingen

Als gevolg van de crisis zijn er hevige koersbewegingen te zien, waardoor de pensioenpot behoorlijk kan tegenvallen. Daar komt ook nog eens de momenteel erg lage rente bij, waardoor het tarief waarmee pensioen moet worden aangekocht ongunstig uitpakt.

Daarom is het voor bijna-pensioengerechtigden verstandig zich te laten adviseren. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om de gevolgen te proberen te verzachten.

Wat zijn de mogelijkheden?

Welke mogelijkheden heeft een deelnemer die met pensioen gaat:

  1. In overleg met de werkgever de pensioendatum uitstellen. De pensioenopbouw loopt dan door.
  2. In overleg met de werkgever met deeltijdpensioen gaan. De pensioenopbouw loopt dan deels door.
  3. Wachten met het aankopen van een pensioen tot na de pensioendatum: u gaat uit dienst en de beleggingen blijven doorlopen. Denk in deze situatie ook aan een tijdelijke verzekeringsdekking voor nabestaanden.
  4. Tijdelijk een lager en daarna hoger pensioen (of andersom)
  5. Uitruil van opgebouwd partnerpensioen in ouderdomspensioen (of andersom)

Deze opties hebben hetzelfde doel: wachten op een moment dat de beleggingen er gunstiger voor staan. Of deze mogelijkheden ook écht een oplossing zijn? Dat hangt vooral af van wat de financiële markten de komende tijd gaan doen. Daarover kunnen we geen zekerheid bieden. De beleggingen en marktrente kunnen ook verder dalen waardoor de situatie voor de werknemer verslechtert. Ook de persoonlijke situatie speelt hierbij een rol. Deelnemers die gebruik willen maken van een alternatieve oplossing kunnen daarover het best contact met ons opnemen.

Overigens kan ook de aankoop van een variabele pensioenuitkering een oplossing zijn. Maar dat geldt niet voor iedereen. De werknemer moet de bijbehorende risico’s dan wel kunnen en willen dragen.

Vanuit Pura kunnen we deelnemers adviseren over een aantal mogelijkheden en onderzoeken welke alternatieven er zijn.

Wij zijn er voor u!

Ook in deze bijzondere tijd kunt u op ons rekenen! Wij staan nog steeds voor u klaar. Bel of mail ons gewoon als u een vraag heeft.

NB: dit bericht is gebaseerd op de informatie die op 15 april bij ons bekend was

Goed geregeld met elkaar!

Contact Pura