Berichten

Coronavirus: de gevolgen voor uw pensioenregeling

Het coronavirus houdt ons land in de greep. Waarschijnlijk heeft u er zowel privé als zakelijk ook veel last van. Wij wensen u daar veel sterkte mee! Uiteraard hopen we dat zowel u als uw bedrijf er straks gezond uitkomen. Het coronavirus, en dan in het bijzonder de financiële gevolgen ervan, hebben ook invloed op uw pensioenregeling. In dit bericht vertellen we daar meer over.

Geen beperking in dekking door coronavirus

Het coronavirus heeft geen gevolgen voor de verzekering van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dit blijft gewoon zoals voorheen.

Premiebetaling en arbeidsduurverkorting

Het coronavirus heeft grote financiële gevolgen voor bedrijven. Mogelijk ook voor uw bedrijf. Sommige bedrijven zouden de betaling van pensioenpremies graag willen uitstellen. Een zeer begrijpelijke wens. Toch lijkt dit geen goede oplossing. Pensioen wordt beschouwd als uitgesteld loon. De betaling hiervan is wettelijk verplicht. Daarnaast kunnen deelnemers juist nu tegen lagere koersen hun pensioenpremie inleggen. En daarmee dus profiteren van mogelijke toekomstige koersstijgingen. Een mogelijke oplossing is arbeidsduurverkorting. Hiermee verlaagt u de loon- en pensioenkosten. Nadeel is dat uw werknemers minder pensioen opbouwen en dus ook voor een lager nabestaandenpensioen zijn verzekerd. Goed om te weten: tijdens arbeidsduurverkorting kan de pensioenopbouw ook worden voortgezet op basis van het loon dat voorafgaand aan de arbeidsduurverkorting werd betaald.

Mogelijk dat vanuit de overheid een oplossing wordt geboden. Het ministerie van Sociale Zaken werkt aan een serie regelingen voor getroffen ondernemers. Met deze regeling zou u een gedeelte van de loonkosten terug kunnen krijgen van het UWV. Bij het schrijven van dit bericht is nog niet duidelijk of in de loonkosten ook af te dragen pensioenpremies zijn inbegrepen.

Als u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen dan samen met u kijken naar een oplossing die het beste bij uw onderneming past.

Belangrijk om het hoofd koel te houden

De pensioenpremies worden (vaak) belegd. Momenteel leiden de koersontwikkelingen op de beurzen tot zeer negatieve rendementen op de beleggingen van deelnemers. Dit soort waardedalingen komt vaker voor. Denk aan de kredietcrisis van 2008. De ervaring leert dat markten zich op langere termijn weer herstellen. Het is belangrijk dat deelnemers niet in paniek gaan handelen. Bijvoorbeeld door halsoverkop het beleggingsprofiel aan te passen. Geduld is een schone zaak. Het zal de nodige tijd kosten, maar heb er vertrouwen in dat de markt zich na verloop van tijd weer zal herstellen.

Speciale aandacht voor werknemers die vlak voor hun pensioen zitten

De koersdalingen hebben veel impact op deelnemers die nu met pensioen gaan en een levenslange pensioenuitkering moeten aankopen. Pensioenbeleggingen zijn zo ontworpen dat deelnemers vlak voor hun pensioendatum normaal gesproken geen onverantwoorde risico’s lopen. Dit is echter een uitzonderlijke situatie met heftige koersbewegingen. Door de waardedaling van de beleggingen zal de levenslange pensioenuitkering nu lager zijn in vergelijking met een paar maanden geleden. Wij volgen daarom nauwlettend de impact voor deze groep.

Welke mogelijkheden heeft een deelnemer zelf die met pensioen gaat:

  1. In overleg met de werkgever de pensioendatum uitstellen. De pensioenopbouw loopt dan door.
  2. In overleg met de werkgever met deeltijdpensioen gaan. De pensioenopbouw loopt dan deels door.
  3. Wachten met het aankopen van een pensioen tot na de pensioendatum: uw werknemer gaat uit dienst en de beleggingen blijven doorlopen. Denk in deze situatie ook aan een tijdelijke verzekeringsdekking voor nabestaanden.

Deze opties hebben hetzelfde doel: wachten op een moment dat de beleggingen er gunstiger voor staan. Of deze mogelijkheden ook écht een oplossing zijn? Dat hangt vooral af van wat de financiële markten de komende tijd gaan doen. Daarover kunnen we geen zekerheid bieden. De beleggingen en marktrente kunnen ook verder dalen waardoor de situatie voor uw werknemer verslechtert. Ook de persoonlijke situatie speelt hierbij een rol. Deelnemers die gebruik willen maken van een alternatieve oplossing kunnen daarover het best contact met ons opnemen.

Overigens kan ook de aankoop van een variabele pensioenuitkering een oplossing zijn. Maar dat geldt niet voor iedereen. Uw werknemer moet de bijbehorende risico’s dan wel kunnen en willen dragen.

Vanuit Pura kunnen we deelnemers op verzoek adviseren over een aantal mogelijkheden en onderzoeken welke alternatieven er zijn.

Wij zijn nog steeds bereikbaar

Ook in deze bijzondere tijd kunt u op ons rekenen! Wij staan nog steeds voor u klaar. Bel of mail ons gewoon als u een vraag heeft.

NB: dit bericht is gebaseerd op de informatie die op 20 maart bij ons bekend was

Goed geregeld met elkaar!

Contact Pura