Financiële planning

Financiële planning is een totaalbeeld van uw financiële situatie. Er bestaan altijd onzekerheden, maar een financieel plan geeft u een zo goed en volledig mogelijk beeld van uw financiële situatie op korte en lange termijn. Hierbij wordt rekening gehouden met uw verdere levensloopplanning. Uw toekomstige inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht.

Wij maken voor u een duidelijk financieel plan dat bij uw persoonlijke situatie past. Wij geven u op een eenvoudige, begrijpelijke en onafhankelijke manier inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Hierbij adviseren wij u op welke manier uw doelstellingen gerealiseerd kunnen worden en bieden u de mogelijkheid om uw financieel plan door middel van software actueel te houden.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De kosten van dit gesprek nemen wij voor onze rekening.

Onze keurmerken

Onze keurmerken

Pura is een professioneel financieel advieskantoor. Voor het uitoefenen van ons bedrijf is Pura in het bezit van alle - conform de Wet op het Financieel Toezicht - voorgeschreven vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Wij zijn ingeschreven onder vergunningsnummer 12020678.

Goed geregeld met elkaar!

Contact Pura