Overlijden

Een overlijden van een naaste brengt vaak veel verdriet met zich mee.
Daarnaast kan het ook financiële gevolgen hebben voor de nabestaanden. Wij vinden het belangrijk dat u inzicht heeft welke inkomsten door een overlijden wegvallen. Natuurlijk bekijken wij wat de financiële behoeften zijn van de nabestaanden. Het is verstandig om hier op tijd bij stil te staan! Wat kunt u alvast regelen?  Voor welke beslissingen komt u te staan als uw partner of een naaste is overleden?

Wij vinden het belangrijk om dit goed geregeld te hebben als deze situatie zich voordoet. Onze ervaring is dat het in de praktijk vaak financieel onvoldoende geregeld is. Daarom geven wij u graag inzicht in uw financiële situatie om op een verantwoorde manier keuzes te kunnen maken.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De kosten van dit gesprek nemen wij voor onze rekening.

Onze keurmerken

Onze keurmerken

Pura is een professioneel financieel advieskantoor. Voor het uitoefenen van ons bedrijf is Pura in het bezit van alle - conform de Wet op het Financieel Toezicht - voorgeschreven vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Wij zijn ingeschreven onder vergunningsnummer 12020678.

Goed geregeld met elkaar!

Contact Pura