Neem contact op

Zakelijk

Pensioenadvies voor medewerkers

Pura ondersteunt u op een duidelijke en transparante wijze bij de pensioenregeling van uw organisatie. Wij zijn gespecialiseerd in onafhankelijk en duidelijk pensioenadvies voor werkgevers, ondernemers en ondernemingsraden. Of het nu gaat om het opzetten van een nieuwe regeling, een second opinion of een verlenging van huidig contract, Pura neemt u veel werk uit handen. We zijn niet gebonden aan een leverancier en worden ook niet betaald door een leverancier, maar rechtstreeks door u. We beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken dan uw wensen en maken een heldere prijsopgave voor u, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Pas daarna beslist u of u een advies van ons wilt.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) mogen alleen pensioenadviseurs met een diploma Wft-Pensioen nog adviseren over pensioenregelingen. Pura voldoet aan deze hoge eisen voor kwaliteit, kennis en vaardigheden om te mogen adviseren en bemiddelen in (collectieve) pensioenoplossingen voor werkgevers, medewerkers en DGA's.

Pensioenadvies & Strategie

Pura helpt u bij het ontwerpen en inkopen van uw regeling. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de toekomstige kostenontwikkelingen, de wensen van uw organisatie en de (fiscale) regelgeving en maatschappelijke trends. Bij het ontwerpen van de pensioenregeling maken wij gebruik van onafhankelijke actuariële pensioensoftware. Nadat het pensioenontwerp met u besproken is, verzorgen wij de inkoop van deze pensioenregeling. Onze werkwijze kenmerkt zich door het eenvoudig maken van complexe vraagstukken. Wij maken pensioen niet moeilijker dan het al is. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenregeling op een begrijpelijke manier gepresenteerd wordt.

Kenmerken van onze dienstverlening

Persoonlijke aandacht
Heldere rapportages die in één oogopslag uw situatie weergeven
Duidelijke informatie waarmee u uw eigen keuzes kunt maken
Vakkundig pensioenadvies gegarandeerd

Pensioenbeheer

Het pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde voor u en uw werknemers. Goed pensioenbeheer is belangrijk voor nu, maar zeker ook voor later. De financiële risico's zijn enorm. U wilt niet geconfronteerd worden met te hoge premies omdat u de pensioengevend salarissen in het verleden verkeerd heeft doorgegeven. Foutieve gegevens kunnen leiden tot een te hoge of te lage premie. Een werknemer (of nabestaande) krijgt dan te weinig pensioen. Of er volgt een naheffing.

Door uw pensioenbeheer uit te besteden aan Pura verloopt uw pensioenadministratie soepel en foutloos en voorkomt u mogelijke nadelige financiële gevolgen. Voor u als werkgever en/of uw werknemers wel zo prettig. Dit is interessant voor bedrijven die achterstanden hebben in hun mutatie verwerking en voor bedrijven die geen interne of externe controle doen op de ingevoerde mutatie. Ook bedrijven met HR medewerkers voor wie “pensioen maar ingewikkeld is” helpen wij in het goed beheren van pensioenen. Speciaal voor werkgevers hebben wij een tweetal pakketten ontwikkeld waarmee wij u kunnen ondersteunen.

Contact Opnemen

Direct een pensioenadvies nodig?

Pensioencommunicatie

In de Wet Pensioencommunicatie staat het perspectief van de pensioendeelnemer centraal. Het doel van pensioencommunicatie is dat uw werknemer weet hoeveel pensioen hij/zij kan verwachten en na kan gaan of dit voldoende is. Uw werknemer wordt zich op deze manier bewust van de risico’s en de kosten van de pensioenvoorziening. Hierdoor kan uw werknemer op tijd de nodige acties ondernemen. Werkgevers krijgen door de Wet Pensioencommunicatie steeds meer verantwoordelijkheid richting hun werknemer, vooral wat betreft het stimuleren van pensioenbewustzijn.

Pura helpt u hierbij met maatwerk in communicatie. Periodiek of incidenteel stimuleren wij het pensioenbewustzijn door uw werknemers in korte, duidelijke taal te informeren over alle ins en outs van het pensioen, zodat ook zij de pensioenregeling van A tot Z snappen. Wijzigingen in uw pensioenregeling? Wij helpen u met een communicatieplan. Een aanpak die aansluit bij uw werknemers. Ook zijn wij aangesloten bij financieel platform Mijngeldzaken.nl. Dit consumentenplatform heeft de PensioenWegwijzer 2016 gewonnen. Een prijs om trots op te zijn! Onze interactieve aanpak is anders en wordt ervaren als zeer helder!

Financieel inzichtgesprekken voor duurzame inzetbaarheid

Op pensioengebied verandert er veel. De AOW-leeftijd wordt uitgesteld, pensioenfondsen zijn aan het korten op uitkeringen en pensioenregelingen moeten worden aangepast aan de nieuwe regels en afspraken. Al die maatregelen grijpen op elkaar in en de financiële gevolgen zijn moeilijk te overzien. De financiële factor is een vaak een onderbelichte kant van duurzame inzetbaarheid. Voor werknemers is het belangrijk dat ze een goed, duidelijk en overzichtelijk beeld hebben van hun financiële situatie. Dan pas kunnen medewerkers bewuste keuzes maken, krijgen ze financiële rust of weten ze dat ze in beweging moeten komen. Financieel inzicht is belangrijk voor een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het zorgt ervoor dat medewerkers eerder in beweging komen en duurzaam presteren.

Pura geeft Persoonlijk Financieel Inzicht aan uw medewerkers. Dit betekent dat de medewerkers een helder inzicht krijgen in hun huidig netto inkomen en bijvoorbeeld in de situatie bij:

Eerder stoppen met werken en pensioen
Deeltijd werken en eventueel deeltijd pensioen
Werkloosheid
Arbeidsongeschiktheid

Ook leggen we diverse regelingen uit zoals:

De inhoud en keuzemogelijkheden van de huidige e/o nieuwe pensioenregeling
De gevolgen van de aanpassing van de pensioenregeling
Vitaliteits-/generatieregeling
Vertrekstimuleringsregelingen
Maatwerk-mogelijkheden vanuit uw organisatie

We zorgen ervoor dat de medewerkers meer inzicht, overzicht en uitzicht krijgen als het gaat om hun financiële situatie en mogelijkheden. Op deze manier zijn zij makkelijker in staat om hun voornemens om te zetten in daden en duurzame gedragsverandering.